Assistència social (CARITAS)

Dimarts de 18 a 19 hores.

CÀRITAS PARROQUIAL DE SANTA TERESA DE L’INFANT JESÚS

 Finalitat de Càritas Parroquial

   -Ajudar a fer realitat el manament de Jesús d’estimar els altres:
-Ajudant a les persones de la Parròquia més apurades en aspectes familiars, socials, econòmics.
-Sensibilitzant la comunitat parroquial per tal que presti el seu suport material i econòmic.
A qui atén Càritas Parroquial.
-A persones de l’àmbit parròquia amb problemes relacionats amb la tercera edat; a persones en atur; a immigrants i transeünts; a persones malaltes o marginades.

Què fa Càritas parroquial

-Deixar clar les limitacions: no som agència de col·locació, ni un banc .
-Càritas Parroquial sempre atén a qui ve a exposar una qüestió. Conegut el problema, l’ajuda directament o l’orienta cap a entitats oficials o altres, a les quals pot acudir, d’acord amb la qüestió plantejada.
-Algunes situacions plantejades, poden requerir també donar un bon consell, sobre la millor manera que el parroquià pot fer front al problema exposat.
-Les orientacions i consells sempre tracten d’afavorir l’autoestima del peticionari d’ajut.
Ajuts directes
-Càritas Parroquial proporciona ajuts directes a persones necessitades, amb entrega d’aliments; alguns pagaments de rebuts de llum, d’aigua i de gas, i d’altres de lloguer de pisos o d’habitacions rellogades.

AGRAÏMENTS

A TOTS els feligresos que fan aportacions monetàries o en aliments a Càritas Parroquial.
A TOTS el joves de l’Esplai Lisieux que han col·laborat en la recollida d’aliments per diferents mercats i serveis de Barcelona.
Càritas parroquial (com tampoc la parròquia) no rep cap mena de subvencions ni ajuda: estatal, autonòmica, comarcal ni municipal. Es financia estrictament per les aportacions dels feligresos i allò que empreses o associacions vulguin donar.