Activitats

Assistenta social: Dimarts de 18 a 19 hores.Assistència social (CARITAS)